Aksaray Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Tanıtım ve Personel

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi dersinin kökeni 1925 yılında verilen “İhtilaller Tarihi” dersine kadar götürülebilir. Ankara Adliye Hukuk Mektebinde bu adla verilen dersin amacı, Türk inkılâbının özelliklerini anlatmak ve kendisinden önce yapılan inkılâp hareketleriyle karşılaştırmalı bir biçimde incelemektir. Dersin düzenli olarak üniversitelerde okutulmaya başlanması ise 1933 yılında İstanbul Üniversitesi bünyesinde İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nün kurulması ile gerçekleştirilmiştir. 15 Nisan 1942’de 4204 sayılı yasa ile dersin sorumluluğu Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi’ne bağlı olarak kurulan “Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü”’ne verilmiştir. 27 Mayıs 1960’tan sonra dersin “Türk İnkılâp Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Rejimi” adıyla bütün fakülte ve yüksek okullarda iki yarı yıl okutulması kararlaştırılmıştır. 20 Mart 1968’de dersin adı “Türk Devrim Tarihi” olarak değiştirilmiştir. 12 Eylül 1980 sonrası ders tekrar “Türk İnkılâp Tarihi” adını almıştır. Kısa bir süre “Türk İnkılâp Tarihi” adıyla okutulan ders 6 Kasım 1981 tarih ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu uyarınca “Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi” adını almış ve başından beri olduğu gibi zorunlu ders olma niteliğini korumuştur. (Yasemin Doğaner, http://www.atam.gov.tr/dergi/sayi-62/yuksek-ogretimde-ataturk-ilkeleri-ve-inkilap-tarihi-dersi-ogretiminde-karsilasilan-problemler-ve-yeni-yaklasimlar-hacettepe-universitesi-ornegi).

2547 sayılı kanunun 5 (ı) maddesinde  "Yükseköğretim kurumlarında, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk dili, yabancı dil zorunlu derslerdendir. Ayrıca, zorunlu olmamak koşuluyla beden eğitimi veya güzel sanat dallarındaki derslerden birisi okutulur. Bütün bu dersler en az iki yarı yıl olarak programlanır ve uygulanır." belirtildiği üzere Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersi üniversitemizde iki dönem olarak uzaktan öğretim yöntemiyle uygulanmaktadır.

Aksaray Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrencilerimizin uzem.aksaray.edu.tr adresinden öğrenci numaraları ve şifreleriyle derse katılmaları ve ders kapsamında paylaşılan materyalleri incelemesi mümkündür. 

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü'nde bir bölüm başkanı ve kadrolu iki akademik personel görev yapmaktadır. 

Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLUDr. Öğr. Üyesi Osman OKUMUŞÖğr. Gör. Dr. Erciment SARIAY
E-posta: f.tugluoglu@gmail.comE-posta: osmanokumus@aksaray.edu.trE-posta: ercumentsariay@gmail.com
Telefon: 0382 288 2152Telefon: 0382 288 2214Telefon: 0382 288 3311
Adres: FEF, 1. Kat, 116 Numaralı OdaAdres: FEF, 1. Kat, 143 Numaralı Oda
Adres: Merkezi Derslikler, 3. Kat
Özgeçmiş İçin TıklayınızÖzgeçmiş İçin Tıklayınız
Özgeçmiş İçin Tıklayınız