Aksaray Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Misyon & Vizyon

Misyon: Osmanlı Devleti'nden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne giden tarihi süreci değerlendirmek; Atatürk ve Atatürk'ün ortaya koyduğu değerleri öğretmek ve farkındalık geliştirmektir.

Vizyon: Öğrencilerin bu dersten yola çıkarak tarih bilinci ve Atatürk sevgisi kazanmaları; farklı dersler ve konular arasında ilişki kurarak analitik düşünmeleri; yereli bilip, evrensel düşünmeleridir.

Değerler: Bilimsellik, çağdaşlık, evrensellik, toplumsal yararlık, katılımcılık, tarafsızlık, yenilikçilik, etik değerlere bağlılık, girişimcilik.