Aksaray Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Tavsiye Edilen Okuma Listesi

Mustafa Kemal ATATÜRK (2016). Nutuk (Osmanlı Türkçesi). 10. Baskı. Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

Mustafa Kemal ATATÜRK (2017). Gençler İçin Fotoğraflarla Nutuk. 26. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Afet İNAN (2015). Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler. 10. Baskı. İstanbul: İş Bankası Kültür Yayınları.

Ahmet ŞİMŞEK (2019). Modern Türkiye Tarihi. 1. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.

Ali İhsan GENCER, Sebahattin ÖZEL (2011). Türk İnkılap Tarihi. 17. Baskı. İstanbul: D&R Yayınları.

Baskın ORAN (2004). Türk Dış Politikası I. (1919-1980). 2. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Baskın ORAN (2010). Türk Dış Politikası II. (1980-2001). 12. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Baskın ORAN (2017). Türk Dış Politikası III. (2001-2012). 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Cemil ÖZTÜRK (Editör-2017). İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi. 10. Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Edip Semih YALÇIN (2011). Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri. 1. Baskı. Ankara: Berikan Yayınevi.

Edip Semih YALÇIN (2015). Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Kaynakları. 4. Baskı. Ankara: Berikan Yayınevi.

Edward Hallet Carr (2004). Tarih Nedir?. 1. Baskı. İstanbul: İletişim Yayınları.

Fahir ARMAOĞLU (2019). 19. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1789-1914). 1. Baskı. İstanbul: Kronik Yayınları.

Fahir ARMAOĞLU (2018). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995). 1. Baskı. İstanbul: Kronik Yayınları.

Fahir ARMAOĞLU (2019). Türk Dış Politikası Tarihi. 2. Baskı. İstanbul: Kronik Yayınları.

Fatma ACUN (2015). Atatürk ve Türk İnkılap Tarihi. 13. Baskı. Ankara: Siyasal Kitabevi.

İsmail ÖZÇELİK, Nuri YAVUZ (2011). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. 6. Baskı. Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.

Komisyon (2016). Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I-II. 16. Baskı. Ankara: Atatürk Araştırma Merkezi.

Orhan DOĞAN (2013). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi (XIX ve XX. Yüzyıl Türkiye Tarihi). 4. Baskı. İstanbul: Beta Basımevi.

Oral SANDER (2019). Siyasi Tarih II. 29. Baskı. İstanbul: İmge Kitapevi.

Peyami Safa (2003). Türk İnkılabına Bakışlar. 4. Baskı. İstanbul: Ötüken Neşriyat.

Refik TURAN, Mustafa SAFRAN, Necdet HAYTA vd. (2014). Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi. 1. Baskı. Ankara: Yargı Yayınevi.

Tuncer BAYKARA (2011). Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri. 3. Baskı. Ankara: IQ Kültür Sanat Yayınevi.

(Eserler, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II dersleri için genel nitelikli eserlerden tavsiye olarak hazırlanmıştır. Tavsiyeler üzerine güncellemeler ve eklemeler yapılacaktır.)