Aksaray Üniversitesi
Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Bölüm Başkanlığı
Personel

m

Doç. Dr. Fatih TUĞLUOĞLU

m

Doç. Dr. Muhammed SARI

m

Dr. Öğr. Üyesi Osman OKUMUŞ

m

Öğr. Gör. Dr. Ercimet SARIAY

m

Öğr. Gör. Fahri AKBAŞ

m

Öğr. Gör. Hatice YÜZGEÇER